Escape-room in de klas (workshop voor leerkrachten) 

Meer info of deze workshop vastleggen?

Contacteer ons!

Omdat lezen, en dan vooral begrijpend lezen, vaker een struikelblok vormt voor leerlingen van de lagere school en ze hierdoor minder gemotiveerd zijn om zich hiermee bezig te houden, zetten meer en meer scholen specifiek in op dit vak.  Er worden zowel op school- als klasniveau heel wat acties opgestart om deze achteruitgang te stoppen.  

Een handige werkvorm om heel wat leerstof in te stoppen en kinderen enorm mee te motiveren is de escape room. Elk leerplandoel leent zich om in zo’n activiteit te steken en we hebben er vaak niet veel extra materiaal voor nodig.  Alleen ontbreekt ons soms de inspiratie om iets concreet uit te werken en vallen we terug op onze lessen in de methode.

Met deze workshop bekijken we hoe we met een gemakkelijk schema zo’n escape room uitwerken en hoe we eender welk materiaal, doel of thema kunnen gebruiken om de kinderen te laten speuren.  We gaan heel praktisch aan het werk en proberen aan de hand van de tips and tricks al heel wat dingen op papier te zetten.  Jullie worden hierbij steeds uitgedaagd om out of the box te denken en krijgen steeds enkele ‘breinbrekers’ voorgelegd.

De kostprijs voor deze 3 uur-durende workshop bedraagt 550 euro.  Het kan handig zijn om hierna tijd te voorzien om de leerkrachten aan de slag te laten gaan.  Ze zullen zeker en vast geprikkeld en geïnspireerd zijn om ideeën uit te bouwen.