Activiteiten voor scholen

Omdat lezen, en dan vooral begrijpend lezen, vaker een struikelblok vormt voor leerlingen van de lagere school en ze hierdoor minder gemotiveerd zijn om zich hiermee bezig te houden, zetten meer en meer scholen specifiek in op dit vak.  Er worden zowel op school- als klasniveau heel wat acties opgestart om deze achteruitgang te stoppen.  Woordenschatjes en Leeskampioenen wil hier graag aan tegemoetkomen en ondersteunen door enkele workshops aan te bieden waarbij de leerlingen in groep bezig zijn met, taal, (begrijpend) lezen en boeken.  Hierbij staat spelend, bewegend en coöperatief leren centraal.

De activiteiten worden afgetoetst aan de leerplandoelen alsook de sleutels voor effectief begrijpend lezen.  Dat maakt dat de activiteiten gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden in het lessenrooster.

Hieronder vind je ons aanbod.  Dit zal in de loop van het schooljaar verder uitbreiden.  (Je mag ons ook steeds contacteren voor een workshop op maat).

De wraak van Boekanchastor

Dit is het nieuwe avontuur dat je kan beleven in het boekenwinkeltje van Imelda. De Boekenmoeke ging tijdens de zomervakantie op reis naar Egypte. Ze ontdekte daar de rijke geschiedenis van het land en werd aangetrokken door het oude Egyptische geschrift: de hiërogliefen. Daarom kocht ze een prachtige koffer versierd met deze tekens.

Dat had ze beter niet gedaan! Haar winkeltje lijkt sindsdien wel vervloekt. Geen enkel boek kan nog gekocht worden. Wat is hier aan de hand? Het lijkt alsof de koffer er voor zorgt dat alle boeken in de winkel blijven. Imelda denkt dat het souvenir bezeten is door de kwaadaardige farao Boekanchastor. Hij wilde niet dat zijn onderdanen konden lezen en schrijven. Kan jouw klas de vloek verbreken en Imelda’s winkeltje redden? Door samen te werken kunnen jullie dan de geest verjagen uit het geheimzinnige koffertje!

Het geheim van de ‘Boekenmoeke’

Kennen jullie de ‘Boekenmoeke’?

Eigenlijk heet ze Imelda, maar iedereen kent haar als de ‘Boekenmoeke’; een gezellig vrouwtje met een hart voor boeken. Ze baat al jaren het schattigste boekenwinkeltje van het land uit. Groot en klein zijn dol op haar. Ze kent haar winkeltje van binnen en van buiten; elk boek, elke bladzijde, elk woord, elke letter, elk leesteken, …  Nu ja, ze kende haar winkeltje, want de laatste tijd is er iets vreemds aan de hand.  Imelda is de weg kwijt in haar boekenrijk.  Ze loopt vaak doelloos rond en kan niet vinden waar haar klanten naar op zoek zijn.  “De Boekenmoeke wordt oud.” zeggen de mensen, “haar geheugen laat het afweten.”  Is het dat?  Of is er meer aan de hand?

‘Escape-room in de klas’ (workshop voor leerkrachten) 

Omdat lezen, en dan vooral begrijpend lezen, vaker een struikelblok vormt voor leerlingen van de lagere school en ze hierdoor minder gemotiveerd zijn om zich hiermee bezig te houden, zetten meer en meer scholen specifiek in op dit vak. Er worden zowel op school- als klasniveau heel wat acties opgestart om deze achteruitgang te stoppen.

Een handige werkvorm om heel wat leerstof in te stoppen en kinderen enorm mee te motiveren is de escape room. Elk leerplandoel leent zich om in zo’n activiteit te steken en we hebben er vaak niet veel extra materiaal voor nodig. Alleen ontbreekt ons soms de inspiratie om iets concreet uit te werken en vallen we terug op onze lessen in de methode.

Met deze workshop bekijken we hoe we met een gemakkelijk schema zo’n escape room uitwerken en hoe we eender welk materiaal, doel of thema kunnen gebruiken om de kinderen te laten speuren. We gaan heel praktisch aan het werk en proberen aan de hand van de tips and tricks al heel wat dingen op papier te zetten. Jullie worden hierbij steeds uitgedaagd om out of the box te denken en krijgen steeds enkele ‘breinbrekers’ voorgelegd.